STIP VSO Utrecht

OCC-STIP-VSO-Utrecht-portfolio

Sommige op­dracht­en zijn ware cadeau­tjes. Zo ook het fusie­traject voor drie samen­­werkende VSO scholen in Utrecht.

Na een succes­vol naamgevings­traject – waar­bij we dicht zijn gebleven bij de kern­waarden Samen­werkend Talent­­gericht Indivi­dueel Praktisch onder­wijs – volgden het huis­­stijl­­traject en de ontwik­ke­ling van vele doel­­tref­fen­de uitingen.