St. Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

OCC-SKOFV-portfolio2

Het strate­gisch beleids­­plan op leuke wijze toeganke­­lijk maken voor een breed publiek, dat hebben we gedaan voor de Stichting Katholiek Onder­wijs Flevo­land en Veluwe.

Van het analy­seren van de in­houd, het schrijven van de teksten toto het ontwik­kelen van de anima­tie. Onder­wijs­communi­catie Coach heeft ook de brochure ontwik­keld die is ver­spreid onder de ouders van de 27 scholen.

Kijk voor de animatie op www.youtube.com/SKO-animatie