RUDOLF STEINER COLLEGE

OCC-Rudolf-Steiner-College-portfolio

De gehele communi­catie­middelen­mix dooront­wik­kelen tot een herken­bare en consi­stente lijn.

Van het ont­werpen van brochures voor oriën­terende leer­­lingen en ouders tot het vorm­geven van posters, diploma’s en presen­­taties. Alles met een duide­lijk eigen en wervend karakter.