SBO Rafael

OCC-rafael-portfolio

‘Groeien in bescherming.’ Dit tref­fende motto hebben we (na een beknopt naamgevings­traject) ontwik­keld voor Rafael. Passend bij de bescherm­­engel uit de naam van de school en bij de in­zet van het team voor de ontwik­ke­­ling van hun leer­lingen.

In de door ons ontwik­kelde frisse nieuwe huis­­stijl en complete set communi­­catie­­middelen komen al deze aspecten opti­­maal tot hun recht.