PUBLIEKSVERSIE STR. BELEIDSPLAN SKO

OCC-SKOFV-portfolio2

Het strategisch beleids­plan op leuke wijze toeganke­lijk maken voor een breed publiek, dat hebben we gedaan voor de Stichting Katholiek Onder­wijs Flevoland en Veluwe.

Van het analy­seren van de inhoud, het schrijven van de teksten tot het ontwik­kelen van de animatie. Onderwijs­communi­catie Coach heeft ook de brochure ontwikkeld die in grote oplage verspreid is onder alle ouders van de 27 basis­scholen.

Bekijk hier de animatie