Perspectiefscholen

OCC-Perspectiefscholen-portfolio

De nieuwe huisstijl voor de Perspectief­scholen sluit aan bij de manier waarop de scholen nu samen­­werken: vanuit eigen­­heid in ver­binding.

Onderwijs­communi­catie Coach heeft de nieuwe huis­stijl ontworpen. De samen­­gestelde plus in het logo staat symbool voor de meer­­waarde van het net­­werk en de wijze waar­op de kleur­rijke plusjes zijn ver­bonden voor de samen­werking.

Kijk ook eens op de door ons ont­worpen website! www.perspectiefscholen.nl