OBS Pantarijn

OCC-OBS-Pantarijn-portfolio

Social media zijn ‘here to stay’ en hebben onze manier van communi­­ceren veranderd. Scholen zetten Face­book en Twitter steeds vaker in om ouders te infor­meren.

Wij analy­seren het gebruik van social media in het onder­wijs en bieden ‘tips & tricks’. Obs Pantarijn plukt hier na een be­knopt traject al de vruchten van. De tradi­tio­nele media worden natuur­­lijk niet vergeten. De mooie nieuwe school­­folder is er ook gekomen!