Over OCC

Als onder­wijs­­profes­­sional moet u van vele markten thuis zijn en daar heb ik grote bewondering voor. Op het gebied van communi­­catie liggen er voor scholen vaak kansen, maar soms is het lastig om daar goed op in te spelen.

Als communi­catie­­adviseur en grafisch ont­werper help ik al jaren met veel enthousiasme basis­­scholen, scholen uit het voort­gezet onder­­wijs en onderwijs­­stichtingen bij het wervend inrichten van de externe communi­­catie. Dat doe ik niet alleen, maar in een breed net­­werk van pro­fes­sio­­nals.

Wij werken met succes aan uit­een­­lopende trajecten. Van een gedegen positio­nering­s­onder­­zoek tot het ont­wik­­ke­len van een wervende folder of het ont­werpen van een complete huis­­stijl passend bij identi­­teit van een school. Van kleine tot grote opdrachten. Met energie en enthousiasme bouwen we samen met scholen aan doel­­(groep)­­gerichte communi­­catie.

Wilt u ook uw school beter op de kaart zetten en sterker staan bij het werven van leer­­lingen? Leuk om geheel vrij­blijvend de mogelijk­­heden te inventa­­riseren en samen met u de kansen voor uw school op een rij te zetten.

Ik zie uit naar een inspirerende kennis­making!

ANKE LAGENDIJK

06 45772858