St. Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer

OCC-OPOZ-portfolio

Stichting Open­baar Onder­wijs Zoeter­meer hecht veel waarde aan een goede communi­­catie met (oriënterende) ouders.

In nauwe samen­werking met de school­directie belichten we sterke punten van een school en ver­talen we deze (kort en bondig) naar aan­­sprekende communi­catie­­middelen. Met resul­taat! De scholen die we begelei­den, zijn enthou­siast en staan sterker in de wijk.