TIP: Nooit meer lege schoolpleinen

OCC-lege-schoolpleinen

We treffen vaak foto’s van lege school­pleinen aan op de homepagina’s van basis­scholen. Een ge­miste kans want onder­wijs draait tenslotte om kinde­ren en niet om het ge­bouw.

Wilt u ook kritisch kijken naar de beeld­keuze op de website van uw school? Hier­­bij enkele tips op een rijtje:

 • Kijk door de ogen van oriënterende ouders
  Ouders wil­len een eerste in­druk op doen en sfeer­proeven. Een goede foto zegt dan meer woorden. Toon kinderen uit de onder­bouw, leuke (creatieve) activi­teiten en benadruk dat waar u als school trots op bent.
 • Toon een bruisen­de school
  Spelende kinderen visualiseren de levendig­­heid en gezellig­­heid op school. Toon daarom liever niet een foto van het gebouw met een leeg school­plein. Beter kunt u uw mooie gebouw tonen met spelende kinderen op het plein. 
 • Kies voor diversiteit
  Toon spelende en lerende kinderen in verschil­­lende leef­tijds­categoriën. Fotografeer ze in kleine groepjes en toon de inter­­actie met elkaar en de leer­kracht. Laat gezichten zien zodat er een vrolijk en persoonlijk beeld ont­staat. 
 • Plaats een photo­slider op de home­page als u meer­dere kanten van uw school wilt belichten
  Zo kunt u ook de punten uit uw profi­lering benadruk­ken en heeft u alle ruimte om de school te presenteren.

En ziet u kansen, maar kunt u toch nog en beetje hulp gebruiken? We kijken graag eens met u mee!