Diensten

Onderwijs­communicatie Coach is specialist op het ge­bied van onder­wijs­­communi­catie. Op inspirerende en persoon­­lijke wijze werken wij samen met scholen en stichtingen aan wervende en doel­­(groep)­gerichte communi­c­atie. 

OCC-portfolio-diensten

U kunt bij ons terecht met uit­ee­n­lopende communi­catie­­vraag­­stukken op het gebied van:

 • Leerlingenwerving
  Op basis van een intake, quickscan van de communicatie-uitingen en als nodig onderzoek richten we de communicatie wervend in vanuit de kracht van een school en de vraag van oriënterende ouders (po) of leerlingen uit groep 7 en 8 (vo).
 • Positionering & identiteit
  In gesprek met directie, leer­­krachten, ouders, leer­­lingen, buurtbewoners en stakeholders maken we de sterke kanten van uw school zicht­­baar. Samen belichten en ontwikkelen we de onderscheidende waarden.
 • Naamgeving
  Onze ruime ervaring – advies en onder­zoek – bij fusie en naams­­verande­ringen staat garant voor een passende naamgeving.
 • Logo & huisstijl
  We ontwer­pen logo en huis­­stijl pas­send bij het karakter van een school. Profes­­sioneel, eigen­­tijds, onder­­scheidend en consi­stent.
 • Communicatiemiddelen
  Communicatie verzorgt van inhoud tot ontwerp! Zowel goede aan­­sprekende school­­folders, school­­gidsen, posters, infor­matie­­boekjes, promotie­­filmpjes, als web­sites etc. 
 • Tekstredactie
  Bij ons kunt u terecht voor (eind)­­redactie en taal­­adviezen voor compacte, krachtige en doel­groep­­gerichte teksten.
 • Training & workshop
  Ook voor trainingen bent u bij ons aan het goede adres: van een­­malige workshops tijdens studie­­dagen, tot ver­dieping door een gestructu­reerd scholings­­aanbod.  

In ons Port­folio treft u diverse praktijk­­voor­beelden aan. De reacties van klanten hebben we voor u verzameld onder het kopje Referen­ties.