Cultuurhuis Linschoten

OCC-Cultuurhuis-Linschoten-portfolio

Creatieve ontwik­ke­ling stimuleren bij kinderen is belang­rijk. Het Cultuur­­huis maakt zich hier sterk voor. Wij maken ons sterk voor dit mooie initia­tief.

Samen werken we met succes aan een passende communi­catie­strategie en de ontwik­keling van diverse communi­catie­middelen. Een samen­­werking die nog lang niet is uit­gewerkt.